Seven Summits, Klub Zdobywców Koron Ziemi, Korona Ziemi i Wulkanów Ziemi, Korona Wulkanów Ziemi, Volcano Seven Summits, GOPR, PTTK, PTT, 7S, 7VS, Polski Związek Alpinizmu

Korona Wulkanów Ziemi

7 kontynentów = 7 wulkanów do zdobycia (+ 2 uzupełniające)

Adres

Poland, 43-100 Tychy
ul. Dąbrowskiego 40
skr. poczt. 105

© Copyright Klub Zdobywców Koron Ziemi & CS & RK 2023 - All Rights Reserved, Image License: iStock, Shutterstock, RK

Made with ‌

Website Software