Seven Summits, Klub Zdobywców Koron Ziemi, Korona Ziemi i Wulkanów Ziemi, Korona Wulkanów Ziemi, Volcano Seven Summits, GOPR, PTTK, PTT, 7S, 7VS, Polski Związek Alpinizmu

Korona Wulkanów Ziemi - regulamin

Treść regulaminu

  
1. Z dniem 20 grudnia 2022 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Wulkanów Ziemi“ związana ze zdobywaniem wulkanów należących do wulkanicznej korony Ziemi, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 4 Regulaminu i przeznaczona dla wszystkich wspinaczy bez względu na narodowość.
2. Potwierdzeniem zdobycia wulkanu jest wykonana
w charakterystycznym miejscu fotografia zdobywcy.
3. Uzupełnieniem potwierdzenia może być zapis GPS, skan dokumentu od organizacji wyprawowej lub przewodnika z pieczęcią, kronika, dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja itp.
4. Wykaz wulkanów podstawowych:
1. Ojos del Salado 6893 m n.p.m. Andy, Ameryka Południowa,
2. Kilimanjaro 5895 m n.p.m. Masyw Kilimandżaro, Afryka,
3. Elbrus 5642 m n.p.m. Kaukaz, Europa,
4. Pico de Orizaba 5636 m n.p.m. Kordyliera Wulkaniczna,   
    Ameryka Północna,
5. Damavand 5610 m n.p.m. Elburs, Azja,
6. Mount Giluwe 4368 m n.p.m. Góry Bismarcka,
    Austalia i Oceania,
7. Mount Sidley 4285 m n.p.m. Executive Committee Range,
    Antarktyda.
5. Wulkany podstawowe to obowiązkowe pozycje do skompletowania Korony Wulkanów Ziemi oraz Korony Ziemi
i Wulkanów Ziemi.
6. Wykaz wulkanów uzupełniających:
1. Etna ~3357 m n.p.m. Masyw Etna, Europa (bez Kaukazu),
2. Brumlow Top 1586 m n.p.m. Barrington Tops , Australia.

7. Wulkany uzupełniające zapewniają kompletność ww. Koron
w przypadku zmiany interpretacji granic kontynentów.
8. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki-dziennika wypraw „KWZ“ i odznak „KWZ“.ciąg dalszy


9. Zdobywanie poszczególnych odznak „Korony Wulkanów Ziemi“ nie jest ograniczone czasowo.
10. Zdobywanie wulkanów odbywa się przy:
- użyciu siły własnych mięśni,
- zachowaniu zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniu się do miejscowego prawa,
- posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru
i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych
i specyficznych trudności dla danego szczytu,
oraz na własny koszt i ryzyko.
11. Poszczególne odznaki przyznawane są za zdobycie
i udokumentowanie wejścia na każdy pojedynczy wulkan.
12. Zdobywca z przyznaną odznaką może ubiegać się
o specjalny certyfikat.
13. Nie wyklucza się przyznawania osobnej odznaki za zrealizowanie całego projektu „Korona Wulkanów Ziemi“.
14. Aktualny i kompletny regulamin, potwierdzanie zdobycia odznak, kontakt i informacje:
http://koronyziemi.pl,
tel. +48 736 015 996,
e-mail: kontakt@koronyziemi.pl
15. Adres dla przesyłek listowych:
Klub Zdobywców Koron Ziemi
Polska (Poland), 43-100 Tychy,
ul. Dąbrowskiego 40, skrytka pocztowa 105
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu Klubu Zdobywców Koron Ziemi. 

Serdecznie zapraszamy do zdobywania Korony Wulkanów Ziemi!

© Copyright Klub Zdobywców Koron Ziemi & CS & RK 2023 - All Rights Reserved, Image License: iStock, Shutterstock, RK

Built with ‌

Website Design Program