Seven Summits, Klub Zdobywców Koron Ziemi, Korona Ziemi i Wulkanów Ziemi, Korona Wulkanów Ziemi, Volcano Seven Summits, GOPR, PTTK, PTT, 7S, 7VS, Polski Związek Alpinizmu

 Korona Europy - weryfikacja

Opis

  W celu przyznania odznaki należy przesłać pocztą książeczkę Korona Europy, która powinna zawierać dane zdobywcy oraz zdjęcia 
i wpisane daty wejść na poszczególne szczyty. Mile widziana jest również trasa oraz pieczątki.
Ewentualną dokumentację uzupełniającą można wysłać elektronicznie na adres: koronaeuropy@idewgory.pl

Ile szczytów potrzebuję?

Poszczególne odznaki zdobywa się według zasad:
- popularna - 3 szczyty,
- brązowa - 6 szczytów,
- srebrna - 11 szczytów,
- mała złota - 21 szczytów,
- duża złota - 31 szczytów, 
- diamentowa - komplet 46.

Blachy/odznaki doskonale nadają się do przypięcia do polara, plecaka itp.

Przykłady

  Odznakę popularną można zdobyć już za trzy szczyty, przykładowo:
1. Śnieżka, Rysy, Howerla,
2. Rysy, Gerlach, Zugspitze,
3. Wzgórze Watykańskie, Śnieżka, Kekesz :)


Odznaki można zamawiać pisząc na adres:  koronaeuropy@idewgory.pl
Zapraszamy!

Gdzie wysłać?

Klub Zdobywców Korony Europy
skrytka poczt. 105
ul. Dąbrowskiego 40
43-100 Tychy, Polska


Dodatkowe informacje: koronaeuropy@idewgory.pl

© Copyright Klub Zdobywców Koron Ziemi & CS & RK 2023 - All Rights Reserved, Image License: iStock, Shutterstock, RK

Made with ‌

Easiest Website Builder