Seven Summits, Klub Zdobywców Koron Ziemi, Korona Ziemi i Wulkanów Ziemi, Korona Wulkanów Ziemi, Volcanic Seven Summits, GOPR, PTTK, PTT, Polski Związek Alpinizmu, 7S, 7VS

Korona Ziemi - regulamin

Treść regulaminu

  
1. Z dniem 20 grudnia 2022 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Ziemi“ związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Ziemi, zgodnie z wykazem zamieszczonym
w punkcie 4 Regulaminu i przeznaczona dla wszystkich wspinaczy bez względu na narodowość.
2. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest wykonana
w charakterystycznym miejscu fotografia zdobywcy.
3. Uzupełnieniem potwierdzenia może być zapis GPS, skan dokumentu od organizacji wyprawowej lub przewodnika z pieczęcią, kronika, dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja itp.
4. Wykaz szczytów podstawowych:
1. Mount Everest (8848 m n.p.m.), Azja,
2. Aconcagua (6961 m n.p.m.), Ameryka Południowa,
3. Denali- dawniej McKinley (6190 m n.p.m.), Ameryka Północna,
4. Kilimandżaro (5895 m n.p.m.), Afryka
5. Elbrus (5642 m n.p.m.), Europa (z Kaukazem),
6. Masyw Vinsona (4892 m n.p.m.), Antarktyda,
7. Puncak Jaya (4884 m n.p.m.), Australia i Oceania.
5. Szczyty podstawowe to obowiązkowe pozycje do skompletowania Korony Ziemi oraz Korony Ziemi i Wulkanów Ziemi.
6. Wykaz szczytów uzupełniających:
1. Mont Blanc (4810 m n.p.m.), Europa (bez Kaukazu),
2. Góra Kościuszki (2230 m n.p.m.), Australia (bez Oceanii).

7. Szczyty uzupełniające zapewniają kompletność ww. Koron
w przypadku zmiany interpretacji granic kontynentów.
8. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki-dziennika wypraw „KZ“ i odznak „KZ“.



ciąg dalszy


9. Zdobywanie poszczególnych odznak „Korony Ziemi“ nie jest ograniczone czasowo.
10. Zdobywanie szczytów odbywa się przy:
- użyciu siły własnych mięśni,
- zachowaniu zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
- stosowaniu się do miejscowego prawa,
- posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru
i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych
i specyficznych trudności dla danego szczytu,
oraz na własny koszt i ryzyko.
11. Poszczególne odznaki przyznawane są za zdobycie
i udokumentowanie wejścia na każdy pojedynczy szczyt.
12. Zdobywca z przyznaną odznaką może ubiegać się
o specjalny certyfikat.
13. Nie wyklucza się przyznawania osobnej odznaki za zrealizowanie całego projektu „Korona Ziemi“.
14. Aktualny i kompletny regulamin, potwierdzanie zdobycia odznak, kontakt i informacje:
http://koronyziemi.pl,
tel. +48 736 015 996,
e-mail: kontakt@koronyziemi.pl
15. Adres dla przesyłek listowych:
Klub Zdobywców Koron Ziemi
Polska (Poland), 43-100 Tychy,
ul. Dąbrowskiego 40, skrytka pocztowa 105
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu Klubu Zdobywców Koron Ziemi. 

Serdecznie zapraszamy do zdobywania Korony Ziemi!

© Copyright Klub Zdobywców Koron Ziemi & CS & RK 2023, 2024 - All Rights Reserved, Image License: iStock, Shutterstock, RK

Best AI Website Creator