Seven Summits, Klub Zdobywców Koron Ziemi, Korona Ziemi i Wulkanów Ziemi, Korona Wulkanów Ziemi, Volcano Seven Summits, GOPR, PTTK, PTT, 7S, 7VS, Polski Związek Alpinizmu

Każdy z nas ma własny Everest...

Celem powstania pierwszego
Klubu Zdobywców Koron Ziemi

jest propagowanie górskiej pasji i aktywności fizycznej,
a w efekcie zapisanie pierwszego Polaka i Polki na liście zdobywców "Korony Ziemi i Wulkanów Ziemi"
("Seven Summits and Seven Volcanic Summits")

oraz powiększanie elitarnej grupy zdobywców "7S" i "7VS"

Adres

Poland, 43-100 Tychy
ul. Dąbrowskiego 40
skr. poczt. 105

© Copyright Klub Zdobywców Koron Ziemi & CS & RK 2023 - All Rights Reserved, Image License: iStock, Shutterstock, RK

Made with ‌

Easiest Website Builder